Skip to main content

Gedragscode
voor Birkman Professionals

  • De Birkman rapportage is en blijft eigendom van de desbetreffende invuller van de vragenlijst. Door de Birkman Professional wordt niet aan derden gerapporteerd over de gegevens uit de rapportage, anders dan met uitdrukkelijke toestemming van de invuller van de vragenlijst.
  • Birkman rapportages worden altijd en alleen maar met een toelichting van een Birkman Professional ter beschikking gesteld aan de klant.
  • Birkman Professionals gaan uiterst zorgvuldig om met de gegevens van de klant: alleen met uitdrukkelijke toestemming vooraf worden gegevens in papieren vorm dan wel via het beeldscherm aan derden vertoond.
  • Een vergelijking van twee invullers van de vragenlijst (de issues to watch) wordt alleen gegeven na schriftelijke aanvraag, ondertekend door beiden.

GRENZEN VAN TOEPASSING

  • Ál het gedrag dat wordt beschreven in de Birkman rapportages wordt beschouwd als normaal gedrag. De Birkman Professional kan op basis van de rapportage géén uitspraken doen over iemands psychische gezondheid.
  • De Birkman Professional geeft nooit louter op basis van de rapportages een geschiktheids- dan wel een ongeschiktheidverklaring voor functies.

PROFESSIONALITEIT

  • De Birkman Methode is een methodiek en géén beroep. De Birkman Professionals zijn opgeleid om de rapportages te kunnen uitleggen aan de mensen die de rapporten krijgen en ze te kunnen plaatsen in werksituaties van betreffende personen. De Birkman Professionals kunnen deze methode gebruiken bij trainingen, bij loopbaanconsult, bij conflictoplossing, bij individuele coaching. Dus als onderdeel van een vak.
  • De Birkman Professionals zijn bereid om hun eigen rapportage ter inzage aan de klant te geven en te gebruiken als illustratie, tenzij hier om professionele redenen bezwaar tegen bestaat.