Skip to main content

Het begint met jouw perceptie
en krijgt kracht door scherp inzicht

Over de
Birkman Methode

Organisaties moeten permanent inspelen op verandering. Stilstaan is geen optie. Meebewegen, anticiperen, reageren. Het is zo verleidelijk om te gaan sleutelen aan modellen, systemen en processen. Wat beter werkt? Grip op succesfactor nummer 1: de mensen die ze tot leven moeten wekken. 

Dan is het fijn als je over instrumentarium beschikt dat mensen met hun mogelijkheden centraal stelt. Een stevig fundament voor het versterken van menselijk potentieel. Een methode die vertrekt bij ruim 70 jaar ervaring. Een aanpak die stevig overeind blijft en voorbij gaat aan hypes en de waan van de dag. Een baken in de zoektocht naar meer grip op de factor mens.

Meer weten over de Birkman Methode of de technische manual ontvangen?

Stevige wortels

De Birkman Methode wortelt in het werk van organisatiepsycholoog Roger Birkman. Het begon met onderzoek naar de invloed van perceptie op de prestaties van piloten. In 1951 mondde dat uit in de eerste goed onderzochte voorloper van de huidige methode. De afgelopen decennia is er voortdurend wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijsten en het construct. Miljoenen keren afgenomen, internationaal en in Nederland. Door de tijd heen geven de uitkomsten een stabiel beeld. Daarmee geeft de Birkman Methode een goed beeld van gedragsvoorkeuren en psychologische basisbehoeften, ook in relatie tot de (werk-)omgeving.

“The reality for life is that your perceptions – right or wrong – influence everything else you do. When you get a proper perspective of your perceptions, you may be surprised how many other things fall into place.”
Roger W. Birkman

Positieve psychologie aan het werk

De Birkman-methode vloeit voort uit de positieve, humanistische richting van de psychologie. Ontworpen om mensen te helpen groeien door zicht op zichzelf, sociale relaties en omstandigheden. Mensen die dicht bij zichzelf mogen blijven functioneren goed. Maar moeten we gedrag vertonen dat te ver van onze gedachten en onze overtuigingen afligt? Dan ontstaat er stress. Stress die op een gegeven moment in de weg kan staan van goed presteren.

Gezonde keuzes maken door jezelf te blijven

Birkman is gericht op het maken van gezonde keuzes in leven en werk. Op mensen die dicht bij zichzelf blijven en hun verwachtingen met respect naar anderen communiceren, zodat ze beter presteren en een leuker mens blijven.

Begrip voor jezelf en anderen

Wij willen mensen, teams en organisaties meer objectief, respectvol en met begrip voor zichzelf en anderen hun weg laten vinden in hun leven, werk en sociale situaties. Iedereen is oké zoals hij of zij is, is ons uitgangspunt voor het verkennen van ruimte en groei.

“Alle neuzen dezelfde kant op is wat we willen in organisaties, maar iedereen draait zijn neus voor iets anders om.”
Marcel van der Loo

De vier perspectieven van de persoonlijkheid

De Birkman Methode geeft inzicht in vier belangrijke elementen van elk persoon: motivatie, zelfperceptie, sociale perceptie en mindset. Wie deze elementen en hun werking begrijpt, krijgt zicht op gedrag van zichzelf en anderen.

Motivatie

Je drijfveren

Zelfperceptie

Hoe je naar jezelf kijkt

Sociale perceptie

Wat je nodig hebt van je omgeving

Mindset

Je denkpatronen

Deze Birkman-rapporten zijn de start van je reis

Meest uitgebreide rapportage van Birkman. Wordt teruggekoppeld door een Birkman Professional die inzoomt op jouw ontwikkelingsvraag. Dit rapport staat aan de wieg van onze oplossingen.

Vaak in combinatie met coaching: diepgaande analyse van ‘het waarom’ achter je gedrag. Wat onderscheidt je, waar zitten je valkuilen en hoe kun je je imago managen?