Close
bbMobile AppbbMobile
Hello, your browser tells us you don't speak Dutch.

If you are looking for the bbMobile App, you can visit out English site bbMobileApp.com.

De Birkman Methode

De Birkman-methode is een zelfbeoordelinginstrument, ontwikkeld door dr. Roger Birkman van Birkman International in Houston.

Deelnemers vullen een uitgebreide vragenlijst in. Birkman International verwerkt deze tot een persoonlijke rapportage die ingaat op:

  • beroepsmatige belangstelling
  • stijl van werken: sterke en zwakke kanten
  • behoeften ten aanzien van de werkomgeving
  • stressgedrag

De Birkman-rapportages geven invullers een helder inzicht in hun sterkten en zwakten, behoeften, belangstelling en stressgedrag. Dit onafhankelijk feedbackinstrument vergroot het zelfinzicht. De totale rapportage bestaat uit ongeveer 75 bladzijden en is in het Nederlands, evenals de vragenlijst.

Er bestaat uitgebreide informatie over de statistische onderbouwing van de methode. Hier volstaat te zeggen dat de Birkmanmethode helemaal voldoet aan de eisen die aan een goede psychologische methode worden gesteld: gestandaardiseerd, objectief, betrouwbaar en valide. Verdere informatie hierover is op aanvraag beschikbaar.

 

$image->caption

“Op de Hotelschool Den Haag krijgt elke student een Birkmanrapport.Wij vinden het een uitstekend middel om het zelfinzicht, het inzicht in andere mensen te vergroten. Door dat inzicht wordt hun persoonlijke en interpersoonlijke effectiviteit vergroot.”

dr. Debbie Tromp, Lecturer Research (en senior Birkman consultant) dr. Debbie Tromp, Lecturer Research (en senior Birkman consultant)
Hotelschool The Haque, International University Hotelmanagement