Waarvoor Birkman gebruiken?

Kort gezegd wordt de Birkman Methode gebruikt in alle situaties waarin zelfinzicht een grote rol speelt. Natuurlijk hebben mensen hun eigen zelfbeeld en wordt via feedback van familie, vrienden en collega's verder inzicht verworven. Feedback van anderen is net als iemands zelfbeeld per definitie subjectief; het geeft de waarneming van de ander weer via een persoonlijk filter. De Birkman Methode geeft slechts objectieve cijfers weer, zonder een waardeoordeel.


De klant krijgt informatie over hoe zijn of haar scores zich verhouden tot ongeveer 400.000 anderen. Te zien is hoe iemand zichzelf heeft beschreven ten opzichte van een hele grote groep anonieme andere personen. Daardoor wordt - naast de bestaande subjectieve beelden die ook waardevol zijn - een objectief beeld toegevoegd. Een Birkmanrapportage geeft vaak veel herkenning en de Birkmanscores kunnen aanzetten tot verdere verdieping en zelfonderzoek. Inmiddels hebben wereldwijd 5 miljoen mensen een Birkman gedaan. Vragenlijsten en rapporten zijn in 16 talen verkrijgbaar.

Door de uitkomsten, na nadrukkelijke toestemming van de betrokkenen, te combineren kunnen groepsoverzichten worden gemaakt die inzicht geven in cultuur, werkwijze, variatie en kwaliteiten van een team of groep.

Toepassingsgebieden:

Een Birkman consultant helpt mee om deze informatie te gebruiken en toe te passen in het dagelijks werk en leven. De methode wordt veel gebruikt bij: