De Birkman Methode©

Maak kennis De Birkman Methode: de gouden standaard onder persoonlijkheidsinstrumenten / zelfbeoordelingsinstrumenten.

Ondersteund door 69 jaar passie & wetenschappelijk onderzoek.

“The reality of life is that your perceptions — right or wrong – influence everything else you do. When you get a proper perspective of your perceptions, you may be surprised how many other things fall into place.”

Roger W. Birkman.

De grootste uitdaging voor organisaties in de 21ste eeuw

We leven steeds meer in een VUCA wereld: Volatile (Volatiel), Uncertain (Onzeker), Complex (Complex) & Ambiguous (Meerduidig). Dit acroniem wordt soms nog wel eens geïnterpreteerd als ‘de boze buitenwereld’, maar het gaat er vooral om hoe je op deze zaken inspeelt. En precies dát is de grote uitdaging van organisaties in de 21ste eeuw, want alles is continu in beweging. Hoe je zoiets bijhoudt? Door zelf ook in beweging te blijven natuurlijk.

Er wordt niet voor niets al jaar en dag geroepen “Stilstand is achteruitgang.” Als jij blijft staan waar je bent, terwijl de rest van wereld doorholt, loop je achterstand op. In organisaties zie je vaak dat ‘verandertrajecten’ dat dan weer moeten rechttrekken – met radicale veranderingen. Maar in 66% van de keren mislukken die ‘grootse’ verandertrajecten. Dat komt omdat ze voorbij gaan aan wat écht belangrijk is…  Ze gaan voorbij aan de mensen die de verandering vorm moeten geven – en hun diversiteit aan persoonlijkheid.

Van systeemdenken naar mensdenken

Het huidige managementdenken is vooral ingericht op het systeemdenken. We hebben talloze modellen de wereld in geholpen, om maar grip te krijgen op ‘het onzichtbare’; en om daarop ‘het overzicht’ te houden. Maar we zijn (onze) mensen óók vanuit systemen gaan benaderen. Met weinig tot geen ruimte voor uitzonderingen.

Maar mensen zijn geen systemische ‘onderdelen’. Het zijn mensen. WE zijn mensen. En we hebben allemaal onze eigen belevingswereld; ons eigen sterke gedrag, onze eigen behoeften en onze eigen interesses. Zolang we dicht bij onszelf mogen blijven functioneren we goed. Maar moeten we gedrag vertonen dat te ver van onze gedachten en onze overtuigingen afligt? Dan ontstaat er psychosociale (arbeids)stress.

Helaas zien we juist die psychosociale (arbeids)stress en het daaraan gerelateerde ziekteverzuim én het percentage burn-outs in organisaties de afgelopen jaren toenemen. Daarom is het tijd voor een Verandering van Paradigma: van systeemdenken naar mensdenken.

De Birkman Methode is één van de weinige persoonlijkheidsinstrumenten die daar volledig, efficiënt – en op een wetenschappelijk valide & betrouwbare wijze – in kan ondersteunen.

Positieve psychologie aan het werk

In 1951 schreef wetenschapper en (organisatie)psycholoog Dr. Roger W. Birkman zijn proefschrift: ‘The test of social comprehension’. Zijn inspiratie voor dit proefschrift werd gedreven door zijn ervaringen als luchtpiloot en bommenwerper tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar hij persoonlijk beleefde hoe individuele verschillen in perceptie van invloed waren op de prestaties en ‘het leren’ van piloten.

Nu, ruim zestig jaar later, is ‘The test of social comprehension’ beter bekend als De Birkman Methode – en is deze reeds door miljoenen mensen voltooid en door duizenden bedrijven – over de hele wereld – gebruikt.  Het is in al die jaren doorontwikkeld en aangescherpt, maar tegelijkertijd ook áltijd wetenschappelijk valide en betrouwbaar gebleven. Een sterk fundament dus, met een nog krachtigere uitvoering.

Dr. Roger W. Birkman ontwikkelde dit instrument oorspronkelijk om onzichtbare menselijke overtuigingen en gedachten te meten, waarvan hij zag dat deze gedrag, motivaties en percepties beïnvloeden.

Het kunnen beschrijven van deze diepgewortelde percepties is een uniek en onderscheidend element van De Birkman Methode, omdat het instrument kan aanboren hoe iemand zich (hoogst)waarschijnlijk zal gedragen – en daarnaast ook kan verklaren wáárom iemand zich zo gedraagt. Dat maakt het een ideale tool voor Human Resource Management / Personeel & Organisatie; voor managers en andere leidinggevenden, maar óók voor iedereen die meer over zichzelf wilt ontdekken.

De Birkman Methode rapporteert zowel over gedrags- als beroepsgegevens, en maakt gebruik van een unieke methodologie voor het beoordelen van persoonlijkheid door middel van positieve psychologie. Het doel van die positieve psychologie is om mensen te helpen leven en te bloeien in plaats van alleen maar ‘te bestaan’. Deze positieve psychologie wordt omschreven als een “visie binnen de wetenschappelijke psychologie die streeft naar een evenwichtig en empirisch onderbouwd onderzoek van de menselijke natuur en sociale relaties” (Keyes & Haidt, 2003 , p.3).

In 1951 begon Roger Birkman een proactief, positief pad met de ontwikkeling van zijn beoordeling, De Birkman Methode, als een echte, humanistische, psychologische beoordeling. Roger Birkman in zelf in 2014 overleden, maar zijn dochter Sharon Birkman zet, samen met alle Birkman medewerkers en professionals, zijn erfenis voort. Zij –  en wij – zijn op dezelfde weg doorgegaan met de producten, het onderzoek en de verdere ontwikkeling van De Birkman Methode.

Laat ons weten naar welk e-mailadres we de technische manual van Birkman mogen sturen.

We helpen je graag

    Ik ga ermee akkoord dat bovenstaande gegevens worden verwerkt door Birkman Nederland.

    Inloggen voor Birkman Professionals

    ×
    Product added to cart

    Geen producten in de winkelwagen.